KONGRE KONU BAŞLIKLARI

 

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Acil, Yoğun Bakım, Onkoloji, Organ Nakli gibi Özellikli Sağlık Hizmetleri
 • Aile Hekimliği
 • Bağımlılıkla Mücadele
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Çocuk Gelişimi
 • Diş Hekimliği
 • Ebelik
 • Eczacılık
 • Evde Sağlık Hizmetleri
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
 • Gerontoloji
 • Hastanelerde İç Hava Kalitesi
 • Hemşirelik
 • İlaç Harcamalarının Sürdürülebilirliği ve Akılcı İlaç Kullanımı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Psikoloji
 • Sağlık Harcamalarının Etkinliği ve Sürdürülebilirliği
 • Sağlık Hizmeti Sunucularının Akreditasyonu
 • Sağlık Sosyolojisi
 • Sağlık Teknolojileri
 • Sağlık Turizmi
 • Sağlık Verileri
 • Sağlık Yönetimi
 • Sağlıklı Yaşam
 • Sağlıkta İletişim
 • Sağlıkta Kalite
 • Sosyal Hizmetler
 • Spor Bilimleri
 • Tedarik Zinciri Etkinliği
 • Tıp Bilimleri
 • Veterinerlik
 • Yaşam Bilimleri
 • Diğer (Multidisipliner Sağlık Bilimleri)