Genel

Bildiri Çağrısı

Türkiye’de farklı üniversiteler ve fakülteler bünyesinde toplamda 66 adet Maliye Bölümü yer almaktadır. Akademisyenleri, lisans ve lisansüstü öğrencileriyle ve ayrıca meslek mensuplarıyla birlikte oldukça büyük ve etkili bir camiayı temsil eden bu yapıda, özellikle genç maliyecilerin düşünce, kuram ve araştırmalarını sunabilecekleri bir platform veya düzenli bir akademik etkinlik bulunmamaktadır. Dolayısıyla, böyle bir platform ve etkinliğin planlanarak, her yıl bir üniversitenin himayesinde yapılması çok önemli bir eksikliğin giderilmesi anlamına gelecektir. Elbette ilk Maliye Öğrencileri Kongresinin, Türkiye’nin ilk iktisat kongresinin yapıldığı İzmir’de ve İzmir üniversitelerinin öncülüğünde gerçekleştirilecek olması da ayrı bir önem arz etmektedir. Buna yönelik olarak başlattığımız çalışmalar somutlaşmaya başlamıştır. 1. Maliye Öğrencileri Kongresi (MAKON 2020), 13-15 Mart 2020 tarihlerinde İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde toplanacaktır. Kongre sonunda, genel kurul toplanacak, öğrenci ağırlıklı olmak üzere bir MAKON Kongre Kurulu tertip edilecektir. Bundan sonraki MAKON Kongreleri bu Kurul tarafından yürütülecek ve her yıl bir başka üniversitenin bünyesinde Kongre gerçekleştirilecektir.

Takdir edilecektir ki, tüm bu süreçlerin sadece üniversite imkanları ve öğrencilerin çabasıyla sürdürülebilmesi oldukça zordur. Bu bağlamda, Maliye camiasının tüm bileşenlerini (akademisyen, öğrenci, mezun, meslek mensubu, YMM, SMMM, vergi hukukçu ve hakimleri, yerel yönetimlerde görev alanlar ve diğer meslektaşlarımız) MAKON’un bir paydaşı ve asli unsuru olarak gördüğümüzden; Maliye camiasının gerek kurumsal gerekse bireysel tüm mensuplarının maddi ve manevi desteği bizler ve dahası öğrencilerimiz için oldukça önemlidir. Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal ATATÜRK “Devletin her kurumu ancak güçlü bir maliye ile yaşar” demiş ve Maliye eğitimi ve mesleğinin önemini ortaya koymuştur. Demek ki Maliyecilerin kendi içerisinde dayanışması, aynı zamanda devletin temellerini de güçlendirecektir. Bu vesileyle tüm paydaşlarımızı, bize omuz vermeye, Maliye camiasını sahiplenmeye ve ilkini gerçekleştireceğimiz Maliye Öğrencileri Kongresi sürecinde genç Maliyecileri desteklemeye davet ediyoruz. Evet “biz de varız!” demek için katkılarınızı bekliyoruz.

Kongrenin Hedef Kitlesi (Katılımcıları): Ülke GeneliMaliye Bölümü (A.B.D.) Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri

Kongre Tarihi: 13-15 Mart 2020

Kongre Yeri: İDÜ Merkez Binası Konferans Salonu

Kongre Süresi: 3 gün 5 oturum Son oturumda Genel Kurul yapılacak, bir sonraki kongreyi düzenleyecek üniversite maliye bölümü belirlenecek.

ALT BAŞLIKLAR:

  • Maliye Teorisi
  • Mali İktisat
  • Mali Hukuk
  • Bütçe ve Mali Planlama
  • Muhasebe ve Mali Denetim (Bildiri Konusuna Göre Mali Hukuk ve Bütçe Oturumlarına Dağıtılacak)
Bildiri Çağrısı için yorumlar kapalı